Očakávanie

Očakávanie

“Materstvo je v súčasnej dobe nejakým druhom divočiny, ktorou každá žena objavuje svoju cestu, čiastočne mučenícku, čiastočne priekopnícku; z ktorých…